نماد های اعتماد

رئال ربات به استناد نماد های زیر ، دارای مجوز می باشد !

دروازه پرداخت معتبر
logo-samandehi